21. marca 2019, Pisztoryho palác

Z vedľajšej perspektívy

Šesťdesiaty ôsmy sa dostane až na vašu kožu…

Po predstavení s jedenástimi hercami sa Rusalka vrátila ku komornejšiemu formátu. Väčšina jej členov sa aktívne angažovala v projekte GACY’68 (A Game-Changing Year 1968), ktorý sa venoval ľudským príbehom pamätníkov roku 1968. Projektom sme žili celý akademický rok 2018/2019 a zdalo sa nám len príhodné priblížiť ho verejnosti aj prostredníctvom divadelného predstavenia z vlastnej produkcie.

Ako píše autorka scenáru Zuzana Bujačková: „Inšpirovali sme sa Mňačkovou postavou fotografa Franka a aj prostredníctvom jeho optiky sme divákom priblížili tragédiu oných augustových dní.“

Predstavenie sledovalo príbeh pána F., fiktívneho fotografa slovenskej politickej verchušky, príchodom vojsk Varšavskej zmluvy však nebola narušená len jeho životná púť. Na javisko to prišli svojimi krátkymi, ale silnými výpoveďami dosvedčiť aj zástupcovia ľudí, ktorých hlasy a príbehy sa stratili v chaose 21. augusta 1968. Prehovorili teda aj postavy z rôznych spoločenských vrstiev, z protiľahlých strán názorového spektra.

S predstavením sme zavítali aj do Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach a Gymnázia Dominika Tatarku v Poprade.

 Bol som ako ich tieň. Tesne vedľa nich, ale nikdy nie príliš blízko. Mojím hlavným zadaním bolo glorifikovať ich, budovať im meno. Chcel som však zachytiť tú druhú, odvrátenú tvár sveta, v ktorom som sa pohyboval. Vytvoril som zbierku fotografických rarít, aké si ani neviete predstaviť. Je veľká škoda, že som ju v sedemdesiatych rokoch pre istotu zničil. Dozvedel som sa, že štátna bezpečnosť chce preverovať moje archívy a nechcel som to nechať na náhodu.

pán F
Tím a obsadenie:

Scenár, réžia: Zuzana Bujačková

Kulisy: Veronika Goldiňáková

Moderátorka: Lujza Haláková 

pán F: Peter Rusina

Kaderníčka: Mária Božiková

Káder v obleku: Martin Capík

Matka komunistka: Ivana Gajdošová

Kolchozáčka: Lucia Chudá

Robotník: Daniel Lesák

Dieťa kvetov: Michala Royová

Dcéra slovenského vojaka: Patrícia Závodská

Pionierka: Nikoleta Ziliziová