o.z. Študentský klub Rusalka
Gondova 70/2, 81102 Bratislava

IČO: 53120639
IBAN:  SK08 8330 0000 0026 0185 7527
reg. č.VVS/1-900/90-59457
štatutárny zástupca:  Veronika Goldiňáková

e-mail: divadlo@ruslk.sk

Kontaktné osoby:

Veronika Goldiňáková, 0904 015 495, goldinakova1@uniba.sk

Janka Rigóová, rigoova10@uniba.k