Lucia Chudá

Lucia Chudá

vyštudovala odbor Ruské a východoeurópske štúdiá a momentálne pôsobí druhý rok na katedre rusistiky ako doktorandka. 

Do Rusalky sa dostala v jej úplných začiatkoch, kedy ju tvorili štyria akcieschopní študenti, ktorí sa schádzali v átriu na Gondovej a vymýšľali koncept prvej hry. Pošťastilo sa jej stvárniť rolu dcéry Sašeňky v hre Mikroskop. O rok neskôr sa objavila v role starenky v hre Nerváci. Nemožno zaprieť i jej pohybový talent, ktorý sa nebála ukázať na katedrovej akcii v podobe kaukazských tancov. Menšiu rolu si zahrala aj v inscenácii Z vedľajšej perspektívy v rámci projektu GACY ’68. Ako silný introvert tak neustále prekonávala svoj ostych….

Za najväčšie hobby považuje spoznávanie Slovenska, pričom najviac obľubuje Pohronie a Štiavnické vrchy. V poslednom období objavila svoju skrytú hubársku vášeň – nakoľko práve píše tieto riadky, nemožno nepovažovať jej hubársky úsudok za správny!